Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Adimax International Ltd Oy (jäljempänä Vaunu-Aitta), joiden puolesta verkkokaupan asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii: Börje Karlberg / Adimax International Ltd Oy / Vaunuaitta. Y-tunnus: 0985795-9. Itämerenkatu 9, 00180 Helsinki.

2. Rekisteriasiat

Sähköpostiosoitteesta: borje.karlberg@adimax.fi vastataan rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Vaunu-Aitan verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vaunu-Aitan asiakkaiksi rekisteröityviltä henkilöiltä pyydetään heidän henkilötietojaan. Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään seuraavia asioita varten.

 • Asiakasrekisterin ylläpitämiseen.
 • Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.
 • Asiakasyhteydenottoihin.
 • Tilauksen käsittelyä.
 • Tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen.
 • Laskutukseen ja maksujen perintään.
 • Tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.
 • Suoramarkkinointiin, mikäli asiakas näin on toivonut.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti).
 • Uutiskirjeen tilauksen hyväksyminen (sähköpostisuoramainonta).
 • Tilaustiedot (tilatut tuotteet, tilauksen päivämäärä, tilauksen maksutapa, viitenumero, tilaushistoria).
 • Käyttäjän sivustolta lähettämät sähköpostiviestit (viestin sisältö ja header-tiedot)6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. Tarkistus-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.

Copyright 2019 | Vaunu-aitta | Adimax International Ltd Oy Ab